Przejdź do treści

REGULAMIN

 1. Uczestnictwo w kursie możliwe jest po uiszczeniu opłaty oraz dostarczeniu wypełnionej karty uczestnika.

 2. Kurs opłacany jest z góry za całą edycję. Wpłaty za kurs przyjmowane są przelewem na wskazany rachunek bankowy (patrz zakładka ZAPISY) lub w formie gotówki w wyznaczonych terminach. Istnieje możliwość rozłożenia wpłaty na dwie raty – pierwsza rata przy zgłoszeniu na kurs, druga przed rozpoczęciem zajęć. 

 3. Śląska Szkoła Pływania  nie gwarantuje odrabiania opuszczonych zajęć.

 4. Śląska Szkoła Pływania nie zwraca opłaty za zajęcia opuszczone. 

 5. Długie nieobecności spowodowane przypadkami losowymi rozpatrywane są indywidualnie.

 6. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania zadeklarowanych terminów przy zapisie na kurs. Dopuszcza się zmianę terminu zajęć tylko po wcześniejszym uzgodnieniu tego z prowadzącym.

 7. Na pływalni przebywają tylko uczestnicy zajęć. 

 8. Prowadzący nie sprawują opieki nad dziećmi –uczestnikami poza miejscem zajęć (prysznice, toalety, szatnie, itp.)

 9. Przed wejściem na zajęcia uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.

 10. Prowadzący zajęcia nie odpowiadają za przedmioty wartościowe uczestników.

 11. Przystąpienie do zajęć równoznaczne jest z przyjęciem w/w regulaminu oraz zaakceptowaniem polityki przetwarzania danych osobowych niezbędnych w działalności Śląskiej Szkoły Pływania.

 

 


POBIERZ KARTĘ UCZESTNIKA I REGULAMIN

Zapamiętaj mnie (90 dni)