KURSY


Zajęcia prowadzone są w trzech cyklach

  • Kurs jesienny (październik – grudzień)
  • Kurs zimowy (styczeń – marzec)
  • Kurs wiosenny (kwiecień – czerwiec)
Każdy kurs składa się z 21 zajęć (2 x w tygodniu). Na zajęciach kursanci podzieleni są na podgrupy uwzględniające poziom zaawansowania pływackiego i wiek uczestników. Na każdej godzinie zajęć pracuje kilku prowadzących. Ostatnie zajęcia kursu to lekcja pokazowa podczas, której istnieje możliwość wejścia na widownię osób towarzyszących.
Wiek uczestników
Dzieci od 4 roku życia , młodzież i dorośli w każdym wieku.
Cena kursu to 400 zł
Istnieje możliwość zwiększenia częstotliwości zajęć do 3 x w tygodniu (kurs 31 lekcji= 600 zł) lub 4 x w tygodniu (kurs 41 lekcji = 780 zł).
Terminy zajęć
Poniedziałki i czwartki : godz. 18.30 i 19.15 oraz wtorki i piątki godz. 19.00 Istnieje możliwość indywidualnego doboru dni i godziny zajęć!