KURSY


Zajęcia prowadzone są w trzech cyklach:
•    Kurs jesienny (październik – grudzień)
•    Kurs zimowy ( styczeń – marzec)
•    Kurs wiosenny ( kwiecień – czerwiec)

Każdy kurs składa się z 20 lub 21 zajęć w zależności od wybranej opcji. Standardowo zajęcia odbywają się 2 x w tygodniu. Na zajęciach kursanci podzieleni są na podgrupy uwzględniające poziom zaawansowania pływackiego i wiek uczestników. Na każdej godzinie zajęć pracuje kilku prowadzących. Ostatnie zajęcia kursu to lekcja pokazowa podczas, której istnieje możliwość wejścia na widownię osób towarzyszących.
Terminy zajęć:
Poniedziałki i czwartki: godz. 18.30 – 19.15 i 19.15 – 20.00 (kurs liczy 21 zajęć) oraz wtorki i piątki godz. 19.00 – 19.55 ( kurs liczy 20 zajęć). Istnieje możliwość indywidualnego doboru dni i godziny zajęć! Przy indywidualnej konfiguracji zajęć ich suma  w kursie może odbiegać od gwarantowanej.

Cena kursu to 400 zł
Istnieje możliwość zwiększenia częstotliwości zajęć do 3 x w tygodniu = 600 zł lub 4 x w tygodniu  = 780 zł). Przy wykupieniu połowy kursu, tj. zajęcia 1 x w tygodniu cena wynosi 230 zł.